FRITIDSKLUBBEN

I Pumpestationen er det en kerneopgave for medarbejderne at opbygge gode relationer til medlemmerne og udvikle medlemmernes grundkompetencer. Klubbens aktiviteter skaber rammerne for dette arbejde, og derfor er der altid pædagogisk personale tilstede ved aktiviteterne udover en eventuel ekstern instruktør.

 

Læs mere om vores pædagogiske grundlag her.

 

Filosofien bag de mange aktiviteter er, at vi kan give børnene en god introduktion til sport og kreativitet uden at generere verdensmestre. Det betyder at efter f.eks. 2 til 3 års ridning eller sejlsport hjælper vi gerne børnene over i en forening eller sportsklub, hvor de så kan dyrke deres nye sport. Vi ved godt at børn zapper lidt rundt i fritidsklubalderen!


SÆRLIGE PROJEKTER

Når ønskerne og interessen er tilstede sætter vi særlige projekter i gang. Nogle gange gør vi det kun hos os selv - andre gange gør vi det i samarbejde med vore naboklubber på Østerbro. 
Eksempler på særlige aktiviteter er vort Modeshow, Klubbernes dag i Fælledparken & Playback.

 

Al information om aktiviteter samt andre vigtige informationer formidles via vores nyhedsbrev. Derfor er det vigtigt at du som forælder tilmelder dig dette.

 

 

KLUBBENS LOKALER

Klubben råder over ca. 860 m2 i Præstøgade 21, godt 200m2 beliggende i kælderen Jens Munks Gade 24 samt godt 180m2 sport, teater og legelokale i Domus Portus-bygningen. 

 

I den forhenværende pumpestation i Præstøgade 21, har vi vores kreative værksteder, køkken, madværksted, café, computeraktiviteter, musikstudie, sport og adventure samt vore kontorer - og dertil et stort udeareal til spil og leg.

Vores motions- og styrketræningslokale ”Pulsen” har til huse i Domus Portus-bygningen i Østbanegade.

I kælderen Jens Munks Gade 24 er vi ved at indrette yoga- & mindfulness-faciliteter.