HISTORIEN BAG PUMPESTATIONEN

Beskrivelse:

Ibrugtagning: 1901
Stadsarkitekt: Ludvig Fenger

Etablering af et samlet kloaksystem for hele København med nedgravede kloakker var allerede påbegyndt i slutningen af 1850'erne, men uden tilslutning af toiletter. Spildevandet blev ledt ud i kanalerne og i havnen.

Med byens voldsomme vækst efter voldenes fald, den store tilflytning til byen og etablering af flere og flere industrivirksomheder var denne kloakering helt utilstrækkelig, og i 1893 vedtog Københavns Borgerrepræsentation en stor kloakreform.
Nu skulle spildevandet, også spildevandet fra toiletterne ledes helt ud i Øresund. I den forbindelse opførtes to pumpestationer, en på Vesterbro ved Dybbølsbro og en på Østerbro i Præstøgade. Fra disse pumpestationer ledtes spildevandet under havneløbet ud til en ny hovedpumpestation ved Kløvermarken på Amager.

Kloakpumpestationen i Præstøgade er, som det var almindeligt for industribygninger dengang, opført i nordisk - italiensk teglstensstil. Facaden mod Præstøgade fremtræder med sit lange rundbuede vinduesbånd i al stilfærdighed meget elegant.

Bygningen er opført i røde maskintegl med brændte fuger. Den murede gesims er udført med faconsten. Omkring de rundbuede vinduer er de murede stik dekorerede med gule sten. Bygningen har skifertag.
Kloakpumpestationen i Præstøgade er oprindeligt disponeret med en pumpehal og i en sidebygning et kedelrum, ved siden af hvilken der var en ca. 30 meter høj skorsten. Desuden er der i forbindelse med pumpestationen en funktionærbolig i 2 etager.

Gulve både i pumpehallen og i kedelrummet er forsænket ca. 3 meter under terræn.
I pumpehallen var opstillet 4 dampdrevne pumper. De blev senere udskiftet med dieselpumper.
Pumpelhallen er ensidigt belyst af det lange vinduesbånd mod Præstøgade. Kedelrummet er forsynet med ovenlys.

Gulve var oprindelig beklædt klinker og væggene op til terræn med fliser. Væggene over terræn fremtræder i gul tegl med striber i rød tegl.

Spærkonstruktionen som er synlig og loftbeklædningen med profilbrædder har en udformning og bemaling, som peger frem mod en nordisk nationalromatik.

Kloakpumpestationen i Præstøgade blev nedlagt i slutningen af 1990erne. I 2006 blev bygningen indrettet til ungdomsklub.

Tekst: Svend Haller Baggesen (fhv. afdelingsarkitekt i Stadsarkitektens Direktorat)

 

 

Kloakpumpestationen er opført i en enkelt nordisk - italiensk teglstensstil. Facaden mod Præstøgade fremtræder med sit lange rundbuede vinduesbånd i al stilfærdighed meget elegant.

Bygningen er opført i røde maskintegl med brændte fuger. Bygningen har skifertag. Gulve i pumpehallen og i kedelrummet er forsænket ca. 3 meter under terræn. Gulvene var oprindelig beklædt med klinker og væggene op til terræn med fliser. Væggene over terræn fremtræder i gul tegl med striber i rød tegl.

Spærkonstruktionen, som er synlig, og loftbeklædningen med profilbrædder har en udformning og bemaling, som peger frem mod en nordisk nationalromantik.

Kloakpumpestationen blev nedlagt i slutningen af 1990erne. I 2006 blev bygningen indrettet til ungdomsklub. Tekst skrevet af Svend H. Baggesen

 

Haunstrupgård Ungdomsklub startede den 1. oktober 1957 i kælderen Jens Munksgade 24. 

 

Fritidsklubben kom til den 1. september 1975.

 

I sommeren 2005 besluttede vores forvaltning at den skulle flyttes over i den nyrenoverede bygning i Præstøgade 21, som hidtil havde været anvendt til kloakpumpestation men henstået ubenyttet siden 2002. Samtidigt blev vi opnormeret til 300 FK-JK børn.  

 

Fotogalleri, gamle billeder fra ombygningen i 2005-2006

 

Frihavnen med Pumpestationen i baggrunden til venstre. 1900.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pumpestationen omkring 1910

Den gamle kloakpumpestation

 

Pumpestationen i 1950`erne

Fra Østbanegade