IND- & UDMELDELSE, KONTINGENT & FRIPLADS

Spørgsmål vedrørende stamkort og dit barns medlemsskab kan rettes til vores administration: 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I er hjerteligt velkomne til at komme og kigge - hvis det er større grupper beder vi dog om at I lige ringer først.. Har i imellemtiden spørgsmål er i velkomne til at ringe. Vi glæder os til at se jer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Indskrivning og udmelding

Skal ske via den centrale pladsanvisning på

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stamkort

Vi har brug for dit barns data. Udfyld stamkortet elektronisk her

 

Bemærk: Aflevering af stamkort er ikke det samme som indmeldelse. Indmeldelse skal ske til den centrale pladsanvisning som beskrevet ovenfor.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Medlemskontingent

Kontingentet opkræves af Københavns Kommune hvis man bor i kommunen.

Det koster i 2019 448 kr./måneden. Juli er betalingsfri.

 

Ungdomsklubben (14-17år) er kontingentfri.

 

Bemærk at hvis man ikke bor i Kbh. Kommune opkræver din egen kommune kontingentet efter den takst som kommunen har bestemt for hhv. fritidsklub og ungdomsklub.


Økonomisk friplads: 
Betalingen kan nedsættes, hvis din husstand har en lav eller moderat indkomst.


Ved nyoptagelse i dagtilbud, skal en ansøgning om fripladstilskud være sendt til forældrebetalingen indenfor 2 måneder fra indmeldelsesdatoen, for at et eventuelt fripladstilskud kan få virkning tilbage fra indmeldelsesdatoen. 

Du skal ansøge digitalt med NemID til: https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?p=koebenhavn&k=101 

 

 

Yderligere information fåes her:

http://www.kk.dk/da/borger/pasning-og-skole/pasning

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Friplads

Betalingen kan nedsættes, hvis din husstand har en lav eller moderat indkomst.

Det sker i 2019 efter følgende principper:

  

Husstandsindkomst

Din betaling

Til og med 177.600 kr.

Hel friplads

Mellem 177.601-551.699 kr.

Delvis friplads

Fra 551.700 kr.

Fuld betaling (448 kr.)

 

Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn.

 

Indtægtsgrænsen forhøjes med 62.139 kr. for enlige forsørgere.

 

BEMÆRK, at priserne er anderledes såfremt man ikke bor i Kbh. Kommune.

 

Nogle oplyser at man skal søge om friplads, men kommunen kender din indkomst og fastsætter din kontingent efter den,- så det burde ikke være nødvendigt.