SELVSKADE

Selvskade blandt børn og unge

 

I klubben har vi valgt at have et øget fokus på selvskade blandt børn og unge. 

 

Ifølge en undersøgelse fra Børnerådet, er selvskade et udbredt problem i Danmark. Undersøgelsen viser, at mere end hver femte i 9. klasse har skadet sig selv. 

 

22% af de unge, der har skadet sig selv, er 68% piger, og 32% drenge. Statistisk set er der også nogle af vores medlemmer, der er i denne gruppe.

 

Der er mange forskellige årsager til, at børn og unge skader sig selv. At være ung handler om at skabe sin identitet, og det kan gøre mange unge usikre i nutidens samfund. Som nævnt under siden spiseforstyrrelser, er samfundets perfektionskrav en af grundene til, at børn og unge ikke føler sig tilstrækkelige nok. Selvskade er smitsomt, og derfor er det vigtigt med tidlig opsporing. 

 

Nogle årsager kunne eksempelvis være: 

  • Ensomhed
  • Mobning
  • Familieproblemer
  • Lavt selvværd
  • Skam
  • Følelsesregulering 

I Pumpestationen kan vi tilbyde en afklarende samtale vedr. selvskade og eventuelt formidle kontakten til eksterne behandlingstilbud i tilfælde af, at det er ønskeligt.

 

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at henvende dig til:

 

Ellie

tlf: 35 26 39 62