SPISEFORSTYRRELSER

Børn og unge med spiseforstyrrelser

 

Vi har valgt at have interne kompetencer med særligt fokus på spiseforstyrrelser hos børn og unge.

 

Dette har vi gjort på baggrund af, at der i Danmark, og dermed også på Østerbro, er unge, der kæmper med en spiseforstyrrelse, eller er i risiko for at udvikle en sådan. På landsplan drejer det sig om ca. 80.000 børn og unge.

 

Statistisk set er der således også en del af vores medlemmer, som er i denne gruppe.

 

Der kan være mange forskellige årsager til, at børn og unge udvikler en spiseforstyrrelse. Mange børn og unge kan føle, at det er svært at åbne op for familie og venner omkring emnet.

Ydermere er det perfektionskrav, der er kommet over årene, også en af årsagerne til, at børn og unge kan føle sig ”forkerte”. Det kan eksempelvis være, at de har et selvkritisk blik på deres udseende, at de skal have høje karakterer i skolen, og at de generelt ikke føler sig tilstrækkelige nok, osv.

 

Det er vigtigt at forstå og kunne opdage risikotegn hos børn og unge, så vi kan handle, inden en mulig spiseforstyrrelse udvikler sig.

 

I Pumpestationen kan vi tilbyde en afklarende samtale vedr. spiseforstyrrelser og eventuelt formidle kontakten til eksterne behandlingstilbud i tilfælde af, at det er ønskeligt.

 

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at henvende dig til:

 

Ellie

tlf: 35 26 39 62